Ejby Borgerforening inviterer til virksomhedsbesøg på byens største arbejdsplads, tirsdag 11. oktober kl. 17.00.Besøget forventes at vare op til 1,5 time.

Det er en stor glæde, at Scantox vil stille sig til rådighed og fortælle om deres spændende virksomhed, der omfatter farmakologi, toksikologiforsøg og et stort dokumentationsarbejde. Grundet meget skrappe hygiejne krav er det ikke muligt at få en rundvisning, men et besøg på virksomheden giver jo alligevel et godt indtryk af virksomhedens omfang. Grundet begrænset plads er der kun plads til 40 deltagere. Hvis vi mod forventning får større tilslutning, vil pladser blive tildelt efter først til mølle princippet.

Deltagelse er for medlemmer af Ejby borgerforening og er gratis.

Tilmelding

mail: michael@bang-achton.dk,
eller telefon 29 45 02 98
Tilmelding senest 5. oktober.

Scantox A/S, Hestehavevej, Lille Skensved