Ejby Borgerforening afholder foredrag om Krisehåndtering

”Klar dig selv i 3 Døgn”

I Danmark tænker de fleste ikke på kriser i det daglige, for vi har jo i mange år følt os trygge. Men med krigen i Ukraine og optagelse af Sverige og Finland i Nato, er spændingerne steget i vores nærområde.

Krig i traditionel forstand er måske ikke sandsynligt, men trusler mod vores forsyninger af el, gas, vand og infrastruktur er nok mere aktuel. Ikke kun af sabotage, men også ekstremt vejr eller længerevarende tekniske nedbrud

Derfor har vi spurgt Beredskabsforbundet, der har tilbudt at komme ud og fortælle, hvordan vi kan forberede os, hvis det skulle ske. – Borgerforeningen tilbyder drikkelse og lidt chips hertil.

Kriseparat – klar dig selv i 3 døgn

Når større dele af samfundet rammes, tager redningsberedskabet sig først og fremmest af vores kritiske samfundsfunktioner, så f.eks. sygehuse og plejehjem kan fungere. Imens skal du og din familie kunne klare jer selv i jeres bolig. Tænk også på naboen – og hvad der sker i dit område.

Hvis du kan undgå at belaste beredskabet, er du med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

På kurset lærer I

  • at tage vare på jer selv og familien, naboen og jeres bolig
  • om redningsberedskabet i bred forstand
  • at forebygge, så ulykker og skader helt undgås
  • at forberede, så I er klar
  • hvad I kan gøre
  • hvordan I udarbejder en tjekliste
  • Alle får ”Min tjekliste” med hjem

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til pladser.

Tilmelding

Arrangementet er gratis men tilmelding nødvendig af hensyn til pladser.
Tilmelding til: michael@bang-achton.dk senest 1. Marts

Krisehåndtering