Super interessant foredrag og personlig beretning fra Gaza / Israel

Sarah Arnd Lindler gav 23. April en et spændende indblik i livet Gaza såvel som i Israel. En spændende beretning om de mange problemstillinger, indbyrdes konfrontationer og dilemmaer der hersker i Israel. Sarah beskrev fint på basis af interview med kvinder, hvordan man på begge sider lever med en daglig frygt for både bomber, der varsles via Apps og indtrængen i boligen af fjendtlige mennesker. Til trods for dette elsker de deres område med flot natur, – som en kvinde, der beskrev sit liv som blanding af paradis og helvede.

Sarah berettede også om den meget restriktive passage ud og ind af Gaza, og de mange der ville ud af Gaza, og må betale høje beløb for at komme ud.

Der var stor interesse og spørgelyst hos de fremmødte.

Med en dansk mor og Israelsk far har Sarah et fint indblik i kulturen.

Mest erfaring fra området fik Sarah dog som voksen, da hun flyttede til Israel for at studere og senere arbejde med Interviews i sine studier.

Ønskes mere information kan det findes på www.politicalispersonal.org