Afholdt 7. Marts 2024

Klar dig selv i 3 Døgn

Det var overskriften, da Beredskabsforbundet besøgte os i Ejby Medborgerhus.

De fremmødte fik en god præsentation af, hvordan man kan forberede sig, hvis infrastrukturen bryder ned i flere dage.

Årsagerne kan skyldes flere faktorer og nedbrud kan både være El, gas, vand og internet.

Beredskabsforbundet oplyste, at ved længerevarende nedbrud i infrastruktur ville hjælpen i første omgang ydes til vitale funktioner som bl.a. hospitaler. Almindelige borgere må derfor berede sig på at klare sig selv i ca 3 døgn.

Pausen blev flittigt benyttet til at tale om de råd til parathed der indgik i første halvdel af foredraget, alt sammen med lidt vin, øl og sodavand samt chips til.

Ved afslutningen fik alle udleveret et checkskema til at tage med hjem, som en guide, hvis man vil skærpe sin krise parathed.

Derfor er det vigtigt

Når store dele af samfundet påvirkes af en omfattende krise, må redningsberedskabet prioritere ressourcerne, så kritiske samfundsfunktioner som vejnet, strømforsyning, sygehuse og plejehjem kan opretholdes.

Samtidig er det afgørende, at vi som borgere er i stand til at klare os selv derhjemme og være behjælpelige overfor hinanden.

Hvis vi formår dette, bidrager vi til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer anvendes, hvor der er størst behov for akut hjælp.