Hvor langt er projektet nået?

Ejby borgerforening var inviteret ned og se byggeprojektet af gangbroen i Ejby Mose.

Meget flot projekt med Lærke-, ege- og robinie træ. De regner med at projektet er færdigt om en måned, og dér vil Ejby Borgerforening lave en lille indvielsesfest med lidt til ganen.

Mere information om arrangementet kommer senere …

Ejby Mose er et værdifuldt levested for mange dyr og planter – Området huser mange småfugle, vandfugle og rovfugle. Derudover er Ejby Mose også levested for rørhøgen.