Rundvisning i Ejby mose for Ejby Borgerforenings bestyrelse.

Stefan, der har Hestestutteriet havde inviteret Borgerforeningens bestyrelse på en rundvisning i moseområdet 25. Juni.
Stefan er den største lodsejer i mosen og en vigtig brik i adgang og udsyn til mosen for borgerne.

Med sit sidste jordkøb kommer han til at eje det meste af den ”nye” mose sø og arealet omkring den. Stefan fortalte, at der ikke tidligere havde været vandspejl på dette område. Søen er fremkommet dels ved stop af drikkevandspumpning, men i højere grad ved øget afvanding fra omliggende områder og manglende oprensning af afløb til Mølleåen.
Mosesøen, der var der for et par årtier tilbage, lå mere østligt og er i dag ufremkommeligt skov og krat.

Stefan fortalte også om sit samarbejde med kommunen. Kirkestien og stierne ned til mosen ligger på hans grund, Tidligere slog han stierne et par gange om året, men har fået aftale med kommunen om, at han nu betales for at slå dem 6 gange årligt for at give lettere adgang for besøgende. Ligeledes har de aftalt, at Stefan sørger for afgræsning på nogle kommunale områder, så de ikke springer i skov.
Den nye bro ned til mose søen er ved at gro til af siv. Som noget nyt har kommunen også her ansat Stefan til at beskære sivene, så gangbroen holdes fri til glæde for de mange besøgende her. På billedet ses, hvordan broen igen kommer fuldt til syne efter Stefan har beskåret sivene, så man igen uhindret kan gå ud til mose søen.

Det er lidt bekymrende at se, hvor hurtigt siv og buske spreder sig i den nye sø, Stefan mener den vil gro helt til indenfor nogle år, hvis det ikke laves tiltag til at bevare det fri vandspejl. Dette vil være fatalt for det rige dyreliv, der på får år er skabt her.
Borgerforeningen har længe ønsket et mere sammenhængende stisystem så man kan gå rundt om den nye mose sø. Stefan havde en idé hertil han vil vende med kommunen.
Falder det i hak vil det give borgerne en unik mulighed for at gå rundt om mosen.

Stefan sørger af egen vilje for at holde kirkestien ryddet, og har sørget for udsyn til mosen flere steder herfra.
Hans lod, ved stien ned til den nye bro, holder han nede ved afgrænsning, så der fra kirkestien her er et fint udsyn mod mosen.
Vi håber derfor Stefan får en aftale i hus. For som han siger ”Hvis han har det godt, har mosen det også godt”.
Bestyrelsen takker Stefan for hans tid og de mange nye oplysninger han gav undervejs.